Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania egzaminacyjne z edukacji wczesnoszkolnej dla kl. 1

Klasa I Zagadnienia do egzaminu CZĘŚĆ PISEMNA • Uzupełnianie tekstu odpowiednimi końcówkami • Układanie zdań z rozsypanek • Liczba pojedyncza / mnoga • Zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi • Dopasowanie do odpowiednich kategorii: Ludzie. rośliny, zwierzęta, rzeczy, z...

Wymagania egzaminacyjne z edukacji wczesnoszkolnej dla kl. 2

Klasa II Zagadnienia do egzaminu CZĘŚĆ PISEMNA • Czytanie ze zrozumieniem, pytania dotyczące wybranego tekstu (otwarte i zamknięte) • Liczba pojedyncza/mnoga • Rozwinięcie zdania • Układanie zdań z rozsypanki • Podział wyrazów na głoski, sylaby, litery • Dodawanie,...

Wymagania egzaminacyjne z edukacji wczesnoszkolnej dla kl. 3

Egzamin 3 – klasisty. Część pisemna: • Czytanie ze zrozumieniem oraz wyszukiwanie konkretnych informacji w podanym tekście • Części mowy, odmiana, stopniowanie • Czas przeszły , teraźniejszy, przyszły • Przekształcanie zdań pojedynczych na zdania złożone • Podział...